• Dutch disease dynamics reconsidered 

   Bjørnland, Hilde C; Thorsrud, Leif Anders; Torvik, Ragnar (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In this paper we develop the first model to incorporate the dynamic productivity consequences of both the spending effect and the resource movement effect of oil abundance. We show that doing so dramatically alters the ...
  • Sammenhengen mellom arbeidsproduktivitet og smitteverntiltak i Norge under koronapandemien 

   Ihlebæk, Petter (Master thesis, 2023)
   Denne oppgaven undersøker sammenhengen mellom arbeidsproduktiviteten til en rekke sektorer i Norge med grad av smitteverntiltak i landet, eller restriksjoner som følge av koronapandemien. Oppgaven består av to deler. Den ...
  • Utdanning og overgangsrisiko: En paneldataanalyse av søkertall til høyere utdanning i Norge. 

   Ottesen, Marte Sæther (Master thesis, 2022)
   Olje- og gassproduksjonen må fases ut for å redusere klimautslipp og forhindre konsekvenser som ekstremvær, høyere temperatur og materiell skade på planeten. Dette kommer tydelig fram av FNs bærekraftsmål og klimaavtaler ...