• Antibiotic use in children before, during and after hospitalisation 

   Thaulow, Christian Magnus; Blix, Hege Salvesen; Nilsen, Roy Miodini; Eriksen, Beate Horsberg; Wathne, Jannicke Slettli; Berild, Dag; Harthug, Stig (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Purpose To investigate ambulatory antibiotic use in children during 1 year before and 1 year after in-hospital antibiotic exposure compared to children from the general population that had not received antibiotics in-hospital. ...
  • Serumkonsentrasjonsmåling av gentamicin hos barn 

   Grodås, Karolina Teresa Maulen; Døllner, Henrik; Thaulow, Christian Magnus; Knudsen, Per Kristian; Tønnessen, Anders; Skeibrok, Mari; Klingenberg, Claus Andreas (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   BAKGRUNN Gentamicin brukes ofte ved alvorlige infeksjoner hos barn. Det har værtrutine i Norge å måle serumkonsentrasjon av gentamicin re før andre ellertredje dose (0-prøve) for å vurdere risiko fortoksisitet. Den ...
  • Serumkonsentrasjonsmåling av gentamicin hos barn 

   Grodås, Karolina Teresa Maulen; Døllner, Henrik; Thaulow, Christian Magnus; Knudsen, Per Kristian; Tønnessen, Anders; Skeibrok, Mari; Klingenberg, Claus Andreas (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   BAKGRUNN Gentamicin brukes ofte ved alvorlige infeksjoner hos barn. Det har vært rutine i Norge å måle serumkonsentrasjon av gentamicin rett før andre eller tredje dose (0-prøve) for å vurdere risiko for toksisitet. Den ...