• En geomorfologisk studie av to høyliggende breer i Jotunheimen 

      Tengesdal, Eirik (Master thesis, 2017)
      Utgangspunktet for denne oppgaven er to høytliggende breer i det østlige Jotunheimen. Det er blitt gjort lite arbeid på de høytliggende breene i de norske fjellheimen. Derfor har formålet med denne oppgaven vært å bidra ...