• Dimensjonering av betongkonstruksjoner etter NS 3473 og EUROKODE 2 

      Mulac, Omar; Tendal, Jørgen (Master thesis, 2010)
      Masteroppgavens formål er å kartlegge hvilke konsekvenser den nye prosjekteringsstandarden for betong, NS-EN 1991-1-1, vil medbringe når NS 3473 erstattes, fra og med mars 2010. Rapporten skal i tillegg til å omtale ...