• FutureBuilt ZERO metodebeskrivelse 

      Resch, Eirik; Andresen, Inger; Selvig, Eivind; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Tellnes, Lars G. F.; Stoknes, Stein (Research report, 2020)
      FutureBuilt ZERO introduserer kriterier for netto klimagassutslipp over hele byggets levetid. Kriteriene strammes gradvis inn over tid for å bidra til at Norge når sine klimamål. FutureBuilt ønsker å best mulig insentivere ...