• Lipødem: fysioterapitilnærming før, under og etter operasjon. 

      Teigen, Hanne Karlsen (Bachelor thesis, 2022)
      Sammendrag Lipødem: fysioterapitilnærming før, under og etter operasjon. Hensikt Hensikten med oppgaven er å finne mer kunnskap om lipødem som er en sykdom som i hovedsak rammer kvinner. Oppgaven ser på hvilke tilnærminger ...