• Flexibility Solutions in Distribution Networks. Case Study Utsira. 

      Grøttås, Anders; Teigen Nestås, Annvor (Master thesis, 2021)
      Dagens kraftsystem står ovenfor flere utfordringer knyttet til elektrifisering, integrering av variabel fornybar energi og veksten av distribuerte energiressurser. Fleksibilitet i kraftnettet blir sett på som en viktig del ...