• Bipolar lidelse og psykososiale tiltak 

      Teige, Kristina Setnes; Ørstavik, Mathilde Myklebust (Bachelor thesis, 2019)
      Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven var å belyse hvordan pasienter med bipolar lidelse erfarer psykososiale tiltak i møte med helsetjenesten og hvordan disse tiltakene har betydning for deres helse. Metode: Dette ...