• Emotions don't lie: A multimodal approach to Personality Prediction 

   Taralrud, Hans Petter Fauchald (Master thesis, 2023)
   Å oppdage de riktige jobbsøkerne som passer med stillingsbeskrivelsen er avgjør-ende for organisasjonene sin suksess og vekst. Siden personligheten til kandidater er en akseptert indikator på jobbprestasjon, jobbtilfredshet ...
  • Face Image Quality Assessment 

   Demloj, Walid; Grosberghaugen, Kjetil; Skattum, Julian Nyland; Taralrud, Hans Petter Fauchald (Bachelor thesis, 2021)
   Ytelsen på ansiktgjenkjenningssystmer er avhengig av kvaliteten på bildene for å kunne teste og trene disse systemene. For å automatisk vurdere kvaliteten på ansiktsbilder blir Face Image Quality Metrics (FIQMs) benyttet. ...