• Karakterisering av avfallsstrømmer i matindustri 

      Tangen, Irene (Master thesis, 2016)
      I næringsmiddelindustrien, som er en av verdens største industrier, generes store mengder biråstoffer og prosessvann under produksjon og flyten av avfallsstrømmene er svært stor. Det er flere betydelige miljøutfordringer ...