• Kan kjøtt skape skillelinjer mellom sentrum og periferi i Norge? 

      Tangen, Hanna Seglem (Bachelor thesis, 2019)
      Intensjonen bak denne oppgaven er å utforske hvem som spiser kjøtt i det norske samfunnet, hva de liker å spise, hvor de som spiser kjøtt bor, hvorfor de spiser det, og hvordan Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet stiller ...