• Ringvirkninger av økt markedsføring og merkevarebygging 

      Hagen, Kristoffer.; Tangen, Håkon.; Johnsen, Jarand. (Bachelor thesis, 2021)
      Mange studenter anser praktisk arbeidserfaring som gunstig før de tar steget inn i arbeidslivet. En søker med praktisk arbeidserfaring innen gitt sektor vil for de fleste arbeidsgivere fremstå som mer interessant, kontra ...