• Risikostyring i praksis- en kartlegging av risikostyring i AF Bygg 

      Tallang, Siv (Master thesis, 2011)
      Risikostyring er et sentralt felt i bedrifter som ønsker en bedre lønnsomhet i sine prosjekter. Den maksimale nytteverdien av risikostyring kan oppnås med gode prosedyrer som må implementeres i alle nivåer i prosjektet. ...