• Data Fusion for Subsea Oil Spill Detection Through Wireless Sensor Networks 

   Tabella, Gianluca; Paltrinieri, Nicola; Cozzani, Valerio; Salvo Rossi, Pierluigi (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   This work studies the impact of Wireless Sensor Networks (WSNs) for oil spill detection in subsea Oil&Gas applications. The case study is the Goliat FPSO where one WSN with passive acoustic sensors is assumed to be installed ...
  • Subsea Oil Spill Risk Management Based on Sensor Networks 

   Tabella, Gianluca; Salvo Rossi, Pierluigi; Paltrinieri, Nicola; Cozzani, Valerio (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The use of Wireless Sensor Networks (WSNs) in support of Dynamic Risk Assessment regarding oil spills still lacks a proper integration. WSNs enable prompt responses to such emergencies through an appropriate inspection, ...
  • Subsea Risk Management Based on Sensor Networks 

   Tabella, Gianluca (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven omhandler evalueringen av undervannsrisikostyring for å forhindre oljeutslipp basert på analyse av informasjon mottatt fra sensorer i et underwater distributed sensor network. Oppgaven begynner med ...
  • Wireless Sensor Networks for Detection and Localization of Subsea Oil Leakages 

   Tabella, Gianluca; Paltrinieri, Nicola; Cozzani, Valerio; Salvo Rossi, Pierluigi (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   This work studies the impact of Wireless Sensor Networks (WSNs) for oil spill detection and localization in Subsea Production Systems. The case study is the Goliat FPSO, with a realistic assumption about the presence of a ...