• IoT Software for Smart Houses 

      Törn, Eric (Master thesis, 2021)
      Dette prosjektet har som mål å lage en programvare for et Tingenes Internet (IoT) basert avansert oppvarmingsstyringssystem, med det formål å redusere energiforbruket og toppeffektbelastning i smarte bygninger. Systemet ...