• AI-agents Trained Using Deep Reinforcement Learning in the CARLA Simulator 

      Szewczyk, Alexander Stensland Iversen (Master thesis, 2022)
      De siste årene har dyp læring og forsterknings-læring innenfor synsbaserte autonome kjøresystemer hatt en stor økning i interesse, i tillegg til flere gjennombrudd. Opprettelsen av offentlig tilgjengelige verktøy, med åpen ...