• Sorting of Fish Using Machine Vision 

      Kolsgaard, Amalie; Nedreberg, Åshild; Sylte, Jenny (Bachelor thesis, 2020)
      Denne rapporten omhandler bruk av maskinsyn innen fiskenæringen. Oppgaven er gitt av MMC First Process som en bacheloroppgave til studenter ved NTNU i Ålesund. Formålet med oppgaven er å vurdere mulighetene maskinsyn gir, ...