• Forebygging av fotsår hos pasienter med diabetes mellitus type 2 

      Svisdal, Trine Solheim, Silje Therese Grimsrud Meyer, Inga Fernanda (Bachelor thesis, 2019)
      Bakgrunn: Fotsår er et økende problem hos pasienter med diabetes type 2. Dette kan i verste fall føre amputasjon. Livsstilsendring er en viktig faktor i forebyggingen. Sykepleiere har et viktig ansvar for at pasienten ...