• Endringer i entreprisekontrakter 

      Svilosen, Øyvind (Master thesis, 2010)
      Det har vært et ønske å se nærmere på endringer i entreprisekontraktene for byggefasen i prosjekter gjennomført av Statsbygg. Grunnen til dette er at mye endringer i et prosjekt kan føre til usikkerhet i forhold til økonomi ...