• Arbeid som meningsfull aktivitet for personer med rusproblem 

      Sverre Frantzen; André Krogstad (Bachelor thesis, 2022)
      Sammendrag Tittel: Arbeid som meningsfull aktivitet for personer med rusproblem Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven er å belyse viktigheten av det å være i arbeid for rusmisbrukere. Det er viktig å kjenne at man ...