• Elevkommunikasjon i utforskende matematikkundervisning 

   Sverdrup, Mari (Master thesis, 2023)
   I denne studien har jeg forsket på hvordan elever kommuniserer i utforskende matematikkundervisning. Studien er koblet til et allerede eksisterende prosjekt ved NTNU i samarbeid med to norske skoler. I fellesskap har lærere ...
  • Seksualundervisning på ungdomstrinnet 

   Sverdrup, Mari (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med denne oppgaven er å kartlegge hvordan seksualundervisning praktiseres av naturfagslærere på ungdomstrinnet. En kvantitativ spørreundersøkelse ble benyttet for å samle inn datamateriale som skulle besvare ...