• Mot et ikke-diskriminerende sosialt arbeid 

   Gullikstad, Berit; Sverdljuk, Jana Bentze; Annfelt, Trine (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   I denne artikkelen er kjønnslikestilling som verdi og væremåte utgangspunkt for en diskusjon om sosialt arbeid som viktig instans i realiseringen av et inkluderende samfunn. Vi analyserer arbeid med minoritetsetniske ...
  • Transnational caring masculinity: Towards inclusive social counselling 

   Sverdljuk, Jana Bentze (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The article examines the process of producing images of migrant men in education and practices of cross-cultural social work in Norway. How do the analytical tools of intersectionality and critical discourse analysis enable ...