• Does Immigration Hurt Social Capital? 

      Svendsen, Magnus Fossumstuen (Master thesis, 2022)
      Resultatene fra tidligere studier basert på effekten av immigrasjon på sosial kapital er inkonsistente. Immigrasjon har også vist seg å ha ulik effekt på forskjellige aspekter ved sosial kapital. For å studere effekten av ...