• Velstand, Lin og Broderi 

      Svendsen, Camilla Klingen (Bachelor thesis, 2023)
      Velstand, Lin og Broderi undersøker hvordan bondesamfunnet på Nordmøre uttrykte egen valstand mellom 1750 og 1850 igjennom en hermeneutisk analysemetode for å sette problemstillingen i en større kontekst innfor datidens ...