• Fornebubanen - Gjennomføringsmodell og kontraktstrategi 

      Reiten, Martin; Svare, Magnus (Master thesis, 2016)
      Rapportens formål er å se på hvilken gjennomføringsmodell og kontraktstrategi som er mest gunstig, samt hvilken aktør som bør bestemme drivemetode på Fornebubanen. Det har blitt utarbeidet og besvart to problemstillinger, ...