• Adskilte sykkelveger ved T-kryss 

      Sundheim, Jørgen (Master thesis, 2015)
      Målet for masteroppgaven var å finne adskilte sykkelveger som sikrer og tilfredsstiller syklende i T-kryss. For å løse dette ble det gjennomført både et litteraturstudie og en adferdsanalyse. I litteraturstudie ble det ...