• Læreres bruk av spørsmål under laboratorieforsøk 

      Sunde, Kristine Fjelldal (Master thesis, 2020)
      Denne masteroppgaven ser nærmere på hvilke typer spørsmål lærere stiller elevene i laboratoriearbeid i kjemi på videregående, og hvilke refleksjoner lærerne selv har rundt egen bruk av spørsmål i slike aktiviteter. Studien ...