• Energy flow analysis of a smart thermal grid at Leangen 

      Sundal, Eirin Vannes (Master thesis, 2019)
      På Leangen i Trondheim skal det bli bygget et nytt boligområde. Hensikten med denne masteroppgaven er å evaluere hvordan et lokalt lav-temperatur varmenett kan forsyne boligområdet med energi til romoppvarming, produksjon ...