• Omsorg i barnehagen 

      Strandlie, Gunhild (Master thesis, 2014)
      I denne masteroppgaven har målet vært å få bedre kjennskap til begrepet omsorg gjennom teoretisk fordypning og gjennom ansatte i barnehagens oppfatninger av begrepet omsorg og hvordan de opplever at omsorg viser seg og ...