• DevOps i Norden 

   Strand, Jean-Pierre; Sæle, Torbjørn (Master thesis, 2022)
   DevOps er en videreutvikling av agile metoder, der utviklere og driftere skal jobbe tettere for å tette gapet som har eksistert mellom disse faggruppene med tradisjonelle utviklingsmetoder. Om man prøver å finne en tydelig ...
  • DevOps i Norden 

   Strand, Jean-Pierre; Sæle, Torbjørn (Master thesis, 2022)
   DevOps er en videreutvikling av agile metoder, der utviklere og driftere skal jobbe tettere for å tette gapet som har eksistert mellom disse faggruppene med tradisjonelle programvareutviklingsmetoder. Om man prøver å finne ...