• Rett virksomhet på rett sted : om virksomheters transportskapende egenskaper 

      Strømmen, Kathrine (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2001:14, Doctoral thesis, 2001)
      Økende transportarbeid med bil har uheldige konsekvenser Siden bilen ble frigitt i 1960 har det vært en stor vekst i transportarbeid med bil. Denne trafikken har en rekke uheldige konsekvenser, f.eks. stort energiforbruk, ...