• Behandling av hjerteinfarkt med ST-elevasjon – en observasjonsstudie 

      Arnesen, Julie Synnøve; Strøm, Knut Henrik; Bønaa, Kaare Harald; Wiseth, Rune (Peer reviewed; Journal article, 2019)
      BAKGRUNN Hjerteinfarkt med ST-elevasjon behandles med reperfusjon, enten med primær perkutan koronar intervensjon (PCI) eller med trombolytisk behandling. Behandlingsvalg avhenger av transporttid til nærmeste PCI-senter. ...