• Erfaringer med kurset “Høgskolepedagogikk” 

      Strøm, Bjarne W. (Høgskolen i Gjøviks notatserie;2013:03, Research report, 2013)
      Notatet representerer en beskrivelse og gjennomgang av erfaringer med kurset Høgskolepedagogikk i perioden 2002 - 2010. Som del av disse erfaringene ble det i 2005 og 2009 gjennomført gruppeintervjuer med deltakere som ...