• Optimalisering av armeringsmengder i betongelementer 

      Olsen, Joachim Andersen; Stormoen, Håvard (Bachelor thesis, 2022)
      I bygg- og anleggsnæringen prioriteres ofte tidsbruk over konstruktive løsninger for miljø- og kostnadsbesparelse. Det anvendes i stor grad modelleringsprogrammer, med lite til ingen håndregning. Ved Pynten i Harstad ble ...