• Barnevernets forståelse av farskap 

   Storhaug, Anita Skårstad (Doctoral thesis at NTNU;2015:3, Doctoral thesis, 2015)
   Temaet for avhandlingen er fedre som har barn med tiltak fra barnevernet. Hovedproblemstillingen som belyses er: Hvilke forståelser av farskap kommer til uttrykk hos barnevernsarbeidere, og hvilken betydning har disse ...
  • Enslige mødre i kontakt med barnevernet 

   Storhaug, Anita Skårstad; Kojan, Bente Heggem; Kvaran, Inge (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Enslige mødre er overrepresentert blant familier som er i kontakt med barnevernet. Med utgangspunkt i data fra surveyundersøkelsen i det landsomfattende prosjektet «Det nye barnevernet», ser vi på om enslige mødres situasjon ...