• Løfteåk for hovedmotorer 

      Eiken, Caroline; Storesund, John Egil Espeland (Bachelor thesis, 2015)
      Denne bacheloroppgaven presenterer et forslag til konstruksjon og design av et regulerbart løfteåk til bruk for forskjellige dimensjoner av hovedmotorer. Løfteåket skal reguleres i både bredde- og lengderetning, dermed ...