• FutureBuilt ZERO metodebeskrivelse 

   Resch, Eirik; Andresen, Inger; Selvig, Eivind; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Tellnes, Lars G. F.; Stoknes, Stein (Research report, 2020)
   FutureBuilt ZERO introduserer kriterier for netto klimagassutslipp over hele byggets levetid. Kriteriene strammes gradvis inn over tid for å bidra til at Norge når sine klimamål. FutureBuilt ønsker å best mulig insentivere ...
  • NOTAT FutureBuilt ZERO – Kriterier, regneregler og dokumentasjonskrav 

   Andresen, Inger; Resch, Eirik; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Selvig, Eivind; Stoknes, Stein (Research report, 2020)
   Notatet inneholder kriterier, regneregler og dokumentasjonskrav for ‘FutureBuilt ZERO – veien mot nullutslipp’, kriterier for lavutslippsbygg og -områder. Notatet er utarbeidet på bakgrunn av arbeid i referansegruppen ...