• Adaptive responses of animals to climate change are most likely insufficient 

   Radchuk, Viktoriia; Reed, Thomas; Teplitsky, Céline; van der Pol, Martijn; Charmantier, Anne; Hassall, Christopher; Adamik, Peter; Adriaensen, Frank; Ahola, Markus P.; Arcese, Peter; Avilés, Jesus Miguel; Balbontin, Javier; Berg, Karl S.; Borras, Antoni; Burthe, Sarah; Clobert, Jean; Dehnhard, Nina; de Lope, Florentino; Dhondt, André A.; Dingemanse, Niels J.; Doi, Hideyuki; Eeva, Tapio; Fickel, Joerns; Filella, Iolanda; Fossøy, Frode; Goodenough, Anne E.; Hall, Stephen J.G.; Hansson, Bengt; Harris, Michael; Hasselquist, Dennis; Hickler, Thomas; Joshi, Jasmin; Kharouba, Heather; Martínez, Juan Gabriel; Mihoub, Jean-Baptiste; Mills, James A.; Molina-Morales, Mercedes; Moksnes, Arne; Ozgul, Arpat; Parejo, Deseada; Pilard, Philippe; Poisbleau, Maud; Rousset, Francois; Rödel, Mark-Oliver; Scott, David; Senar, Juan Carlos; Stefanescu, Constanti; Stokke, Bård Gunnar; Kusano, Tamotsu; Tarka, Maja; Tarwater, Corey E.; Thonicke, Kirsten; Thorley, Jack; Wilting, Andreas; Tryjanowski, Piotr; Merilä, Juha; Sheldon, Ben C.; Møller, Anders Pape; Matthysen, Erik; Janzen, Fredric; Dobson, F.Stephen; Visser, Marcel E.; Beissinger, Steven R.; Courtiol, Alexandre; Kramer-Schadt, Stephanie (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Biological responses to climate change have been widely documented across taxa and regions, but it remains unclear whether species are maintaining a good match between phenotype and environment, i.e. whether observed trait ...
  • Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota 

   Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra Charlotte Helene; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger Sofie; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas Correll; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell Harald; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Gederaas, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We present the results of an inventory and status assessment of alien species in Norway. The inventory covered all known multicellular neobiota, 2496 in total, 1039 of which were classified as naturalised. The latter ...
  • Alien species in Norway: results from quantitative ecological impact assessments 

   Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian; Gederaas, Lisbeth (Journal article, 2020)
   1. Due to globalisation, trade and transport, the spread of alien species is increasing dramatically. Some alien species become ecologically harmful by threatening native biota. This can lead to irreversible changes in ...
  • Ancient origin and maternal inheritance of blue cuckoo eggs 

   Røskaft, Eivin; Møller, Anders P.; Liang, Wei; Sorenson, Michael D; Yang, Canchao; Takasu, Fugo; Stokke, Bård Gunnar; Fossøy, Frode; Moksnes, Arne; Ekrem, Torbjørn; Rutila, Jarkko (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Maternal inheritance via the female-specific W chromosome was long ago proposed as a potential solution to the evolutionary enigma of co-existing host-specific races (or ‘gentes’) in avian brood parasites. Here we report ...
  • Are cuckoos maximizing egg mimicry by selecting host individuals with better matching egg phenotypes? 

   Antonov, Anton Tinchov; Stokke, Bård Gunnar; Fossøy, Frode; Ranke, Peter Sjolte; Liang, Wei; Yang, Canchao; Moksnes, Arne; Shykoff, Jacqui A.; Røskaft, Eivin (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Background: Avian brood parasites and their hosts are involved in complex offence-defense coevolutionary arms races. The most common pair of reciprocal adaptations in these systems is egg discrimination by hosts and egg ...
  • Avian brood parasitism — a growing research area in behavioral ecology (part II) 

   Røskaft, Eivin; Liang, Wei; Stokke, Bård Gunnar (Journal article, 2013)
  • Body mass growth in nestlings of Svalbard snow buntings (Plectrophenax nivalis) in response to seasonal variation in arthropod biomass 

   Hilmarsen, Kjerstin Bakken (Master thesis, 2020)
   Hekkende fugler står overfor et utall avveininger i løpet av deres livssyklus for å maksimere overlevelse og reproduksjon som fører til høy levedyktighet. For trekkfugler inkluderer en av disse avveiningene når de skal ...
  • Breeding success in Arctic snow buntings (Plectrophenax nivalis) in relation to climatic variations 

   Kåsi, Tone Kjersti (Master thesis, 2012)
   The ongoing global warming is especially pronounced in the arctic, and it is therefore important to investigate the effect of these changes on arctic ecosystems. In this study the Snow bunting (Plectrophenax nivalis) ...
  • Brood parasitism on Meadow Pipits Anthus pratensis by Common Cuckoos Cuculus canorus in two mountain areas in Norway 

   Berstad, Jan; Stokke, Bård Gunnar; Moksnes, Arne (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In the period 2001–2014 we studied Common Cuckoo Cuculus canorus brood parasitism on Meadow Pipits Anthus pratensis in two mountain areas; one located in the eastern and one in the western part of southern Norway. In the ...
  • Characteristics determining host suitability for a generalist parasite 

   Stokke, Bård Gunnar; Ratikainen, Irja Ida; Moksnes, Arne; Røskaft, Eivin; Schulze-Hagen, Karl; Leech, David I.; Møller, Anders pape; Fossøy, Frode (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Host quality is critical for parasites. The common cuckoo Cuculus canorus is a generalist avian brood parasite, but individual females show strong preference for a specific host species. Here, we use three extensive datasets ...
  • Climate change and coevolution in the cuckoo-reed warbler system 

   Berkowic, Daniel; Stokke, Bård Gunnar; Meiri, Shai; Markman, Shai (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The application of manufactured nanomaterials provides not only advantages resulting from their unique properties, but also disadvantages derived from the possible high energy use and CO2 burden related to their manufacture, ...
  • Coevolution in Action: Disruptive Selection on Egg Colour in an Avian Brood Parasite and its Host 

   Yang, Chanchao; Liang, Wei; Cai, Yan; Shi, Suhua; Takasu, Fugo; Møller, Anders pape; Antonov, Anton Tinchov; Fossøy, Frode; Moksnes, Arne; Røskaft, Eivin; Stokke, Bård Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Background: Trait polymorphism can evolve as a consequence of frequency-dependent selection. Coevolutionary interactions between hosts and parasites may lead to selection on both to evolve extreme phenotypes deviating ...
  • Coevolutionary adaptations in avian brood parasites and their hosts 

   Stokke, Bård Gunnar (Doctoral thesis, 2001)
   Dette prosjektet har satt søkelyset på to problemstillinger knyttet til samevolusjonen mellom parasitt og vert; 1) utvikling av vertstilpasninger som mottrekk mot tilpasninger hos parasitten, med spesiell fokus på ...
  • Collision risk in white-tailed eagles. Modelling collision risk using vantage point observations in Smøla wind-power plant 

   May, Roelof Frans; Lund, Pernille Andersen; Langston, Rowena; Dahl, Espen Lie; Bevanger, Kjetil Modolv; Reitan, Ole; Nygård, Torgeir; Pedersen, Hans-Christian; Stokke, Bård Gunnar; Røskaft, Eivin (NINA rapport, Research report, 2010)
   Large soaring birds of prey, such as the white-tailed eagle, are recognized to be perhaps the most vulnerable bird group regarding risk of collisions with turbines in wind-power plants. Their mortalities have called for ...
  • Confirmation of House Crows Corvus splendens laying immaculate blue eggs 

   Nahid, Mominul Islam; Fossøy, Frode; Stokke, Bård Gunnar; Begum, Sajeda; Røskaft, Eivin (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   House Crows Corvus splendens lay eggs with bluish-green ground colour and black or brown blotches and only one egg morph was believed to exist. Here, we confirm the existence of an immaculate, spotless blue egg morph that ...
  • A dead giveaway: Foraging vultures and other avian scavengers respond to auditory cues 

   Jackson, Craig Ryan; Maddox, Thomas M; Mbise, Franco Peniel; Stokke, Bård Gunnar; belant, Jerrold L.; Bevanger, Kjetil Modolv; Durant, Sarah M.; Fyumagwa, R.D.; Ranke, Peter Sjolte; Røskaft, Eivin; May, Roelof Frans; Fossøy, Frode (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Carrion represents an unpredictable and widely distributed primary food source for vultures and other avian scavengers. Avian scavengers in African savanna ecosystems are reported to rely exclusively on visual stimuli to ...
  • Deficiency in egg rejection in a host species as a response to the absence of brood parasitism 

   Yang, Canchao; Wang, Longwu; Cheng, Shun-Jen; Hsu, Yu-Cheng; Stokke, Bård Gunnar; Røskaft, Eivin; Moksnes, Arne; Liang, Wei; Møller, Anders Pape (Journal article, 2015)
   Different populations of a host species subject to variable patterns of selection due to cuckoo parasitism provide an optimal situation for studying natural selection and coevolution in action. We compared egg appearance ...
  • Demographic influences of translocated individuals on a resident population of house sparrows 

   Ranke, Peter Sjolte; Skjelseth, Sigrun; Pärn, Henrik; Herfindal, Ivar; Borg Pedersen, Åsa Alexandra; Stokke, Bård Gunnar; Kvalnes, Thomas; Ringsby, Thor Harald; Sæther, Bernt-Erik; Jensen, Henrik (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Translocation of individuals from source populations to augment small populations facing risk of extinction is an important conservation tool. Here we examine sex-specific differences between resident and translocated house ...
  • Development and behavior of Plaintive Cuckoo (Cacomantis merulinus) nestlings and their Common Tailorbird (Orthotomus sutorius) hosts 

   Tunheim, Odd Helge; Stokke, Bård Gunnar; Wang, Longwu; Yang, Canchao; Jiang, Aiwu; Liang, Wei; Røskaft, Eivin; Fossøy, Frode (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Background Our knowledge of avian brood parasitism is primarily based on studies of a few selected species. Recently, researchers have targeted a wider range of host–parasite systems, which has allowed further evaluation ...
  • Disappearance of eggs from non-parasitized nests of brood parasite hosts – the evolutionary equilibrium hypothesis revisited 

   Stokke, Bård Gunnar; Røskaft, Eivin; Moksnes, Arne; Møller, Anders Pape; Antonov, Anton Tinchov; Fossøy, Frode; Liang, Wei; Lopez-Iborra, German; Moskát, Csaba; Shykoff, Jacqui A.; Soler, Manuel; Vikan, Johan Reinert; Yang, Canchao; Takasu, Fugo (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The evolutionary equilibrium hypothesis was proposed to explain variation in egg rejection rates among individual hosts (intra- and interspecific) of avian brood parasites. Hosts may sometimes mistakenly reject own eggs ...