• Copula 

      Stenvik, Sigurd (Master thesis, 2020)
      Copulaen er et interessant verktøy i statistikken. Den er brukt i mange forskjellige områder fra finans til klimamodeller. En stor grunn til at copulaen er nyttig er hvordan man kan bruke copulaen til å splitte en bivariat ...