• Diabetes type 2 : å mestre en ny livssituasjon 

      Stene, Annlau; Thillaiampalam, Shobena (Bachelor thesis, 2015)
      Hensikt: Hensikten er å belyse hva pasienter med diabetes type 2 opplever er viktig sykepleie for at de skal kunne mestre sin nye livssituasjon. Metode: En systematisk litteraturstudie basert på åtte forskningsartikler. ...