• Modellering i DIANA FEA og kapasitetskontroll av Herøysund bru 

   Steffensen, Therese; Sikveland, Brage (Master thesis, 2023)
   Oppgaven omhandler Herøysund bru, som er en etteroppspent betongbru i Nordland fylke. Brua er en del av et pågående forskningsprosjekt, og i den forbindelse er overbygningens kapasitet i intakt tilstand vurdert, i henhold ...
  • Modellering i DIANA FEA og kapasitetskontroll av Herøysund bru 

   Sikveland, Brage; Steffensen, Therese (Master thesis, 2023)
   Oppgaven omhandler Herøysund bru, som er en etteroppspent betongbru i Nordland fylke. Brua er en del av et pågående forskningsprosjekt, og i den forbindelse er overbygningens kapasitet i intakt tilstand vurdert, i henhold ...