• Archaeological evidence of resource utilisation of the great whales over the past two millennia: A systematic review protocol 

   Buss, Danielle Lia; van den Hurk, Youri; Falahati-Anbaran, Mohsen; Elliott, Deirdre; Evans, Sally; Frasier, Brenna A.; Mulville, Jacqueline A.; Rankin, Lisa K.; Stebergløkken, Heidrun Marie Voldheim; Whitridge, Peter; Barrett, James Harold (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Archaeological faunal remains provide key insights into human societies in the past, alongside information on previous resource utilisation and exploitation of wildlife populations. The great whales (Mysticete and sperm ...
  • Archaeological evidence of resource utilisation of the great whales over the past two millennia: A systematic review protocol 

   Buss, Danielle Lia; van den Hurk, Youri; Falahati-Anbaran, Mohsen; Elliott, Deirdre; Evans, Sally; Frasier, Brenna A.; Mulville, Jacqueline A.; Rankin, Lisa K.; Stebergløkken, Heidrun Marie Voldheim; Whitridge, Peter; Barrett, James Harold (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Archaeological faunal remains provide key insights into human societies in the past, alongside information on previous resource utilisation and exploitation of wildlife populations. The great whales (Mysticete and sperm ...
  • Bronsestøpingens betydning: Bronsealderen i Norge 

   Torbjørnsen, Andrea (Bachelor thesis, 2024)
   Innføringen av bronse til Norge skapte mye endring. Det vokste frem en forekomst av lokal bronsestøping og produksjon bronsegjenstander her i landet. Formålet med denne teksten er å se på hvilke spor som finnes etter ...
  • Det individuelle uttrykket: En stilistisk analyse av menneskefigurer 

   Eilertsen, Elisabeth Næss (Master thesis, 2020)
   Det at vi mennesker er så forskjellige gjør at måten vi uttrykker oss på - også vil være forskjellig. I denne masteroppgaven undersøker jeg hvorvidt det er mulig eller ikke mulig å identifisere stilistisk likhet mellom ...