• ANN for classification of Jack snipe 

      Stava, Maja Sofie (Master thesis, 2020)
      Maskinlæring som brukes i biomangfoldisk bevarelse er et fagområde i utvikling, da det tilbyr en ikke-ingripende overvåkning av hendelser i naturen. For formålet til denne avhandlingen så er vi interesert i å klassifisere ...