• Etablering av sykkelinfrastruktur i en bil-favoriserende by 

      Starup Sagfjord, Gabriel (Master thesis, 2023)
      Hensikten med oppgaven har vært å undersøke hvordan en kan tilrettelegge for sykkelinfrastruktur i en by som favoriserer bilen. Stadig utvikling av byene våre krever effektiv arealutnyttelse, og ved å trekke mennesket ...