• Brukermedvirkning på psykiatrisk avdeling 

      Bjerke, Lisa; Støversten, Sofie (Bachelor thesis, 2022)
      Hensikt: Hensikten med oppgaven var å undersøke hvordan sykepleiere som jobber på psykiatrisk avdeling (spesialisthelsetjenesten) kan tilrettelegge for brukermedvirkning. Metode: Oppgaven er en systematisk litteraturstudie, ...