• Machine Learning for Automatically Counting Growth-Stunted Fish in Sea Cages 

   Sperre, Linda Helen (Master thesis, 2023)
   Lakseoppdrettsmerder inneholder ofte et stort antall veksthindrede fisk omtalt som "taperfisk". Tilstedeværelsen av taperfisk kan indikere utilstrekkelige velferdsfaktorer eller sykdommer. Ved å overvåke forekomsten av ...
  • Mcon Thruster Simulator 

   Skarbø, Emilie Skalstad; Sperre, Linda Helen; Furmyr, Maria Osa; Mellum, Nicklas Høines (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med prosjektet er å utvikle et system for å enklere kunne teste montering av Mcon motorkontroll hos Automation Longva. Hovedmålet er å utvikle et semi-automatisk testsystem for motorene, og simulere realistiske ...