• a simulation model for power management in hybrid ships 

      Sorte, Nora (Bachelor thesis, 2020)
      Målet for dette prosjektet var å lage en grunnleggende Simulink modell som kan brukes til å simulere kraftproduksjonen i et skip som har både batterier og dieselelektriske generatorer. Jeg begynte med å lage en veldig ...