• Livsløpsanalyse anvendt på energiforsyningssystemet til et raffineri 

      Sollie, Ole Kristian (Master thesis, 2002)
      Rapporten presenterer to ulike typer miljøindikatorer, for bruk i en øko-effektiv vurdering av to forskjellige energiforsyningssystem ved raffineriet Mongstad. Indikatorene baseres på to ulike metoder; Livsløpsanalyser(LCA) ...