• Utfordringer i modelleringsprosessen 

   Schjølberg Anne-Lene; Solli, Ina Estensen (Master thesis, 2020)
   Denne studien har undersøkt hva lærerne opplever som vanskelig når de jobber med matematisk modellering i klasserommet. Formålet med studien er å bidra til mer kunnskap om læreres utfordringer når elevene jobber med ...
  • Utfordringer i modelleringsprosessen 

   Solli, Ina Estensen; Schjølberg, Anne-Lene (Master thesis, 2020)
   Denne studien har undersøkt hva lærerne opplever som vanskelig når de jobber med matematisk modellering i klasserommet. Formålet med studien er å bidra til mer kunnskap om læreres utfordringer når elevene jobber med ...