• Indoor Position Systems 

      Dahlø, Tor-Ole; Solheim, Jørgen; Rønningsgrind, Eirik (Bachelor thesis, 2007)
      I dagens samfunn møter en rekke mennesker utfordringer som vi fleste andre ikke tenker over. Slik samfunnet er i dag er fremkommeligheten til mennesker med permanent eller midlertidig nedsatt funksjonsdyktighet vanskelig ...